HKFYG Life Learning Academy

報讀課程日本和諧粉彩(Pastel Nagomi Art)療癒課程(第27屆)


event_date_日本和諧粉彩(Pastel Nagomi Art)療癒課程(第27屆)

05/05/2020 - 26/05/2020

event_time_日本和諧粉彩(Pastel Nagomi Art)療癒課程(第27屆)

逢星期二,晚上7時30分至9時30分,共4課

event_venue_日本和諧粉彩(Pastel Nagomi Art)療癒課程(第27屆)

prereq_日本和諧粉彩(Pastel Nagomi Art)療癒課程(第27屆)

年齡: 18 - 70歲您的個人資料

課程費用


「為青年、再向前」請支持青協提供青年服務,捐出 額外5元
聲明
注意事項